O Firmie    Pomoc    Logowanie    Powiadom znajomego
Główna strona Serwery Domeny Serwisy WWW e-Marketing Prezentacje CD Referencje Kontakt

 

Domena .net1.pl - gratis       Przy zamówieniu serwera domena gratis...       ZOBACZ WIĘCEJ >>
Więcej...
Więcej...
Strona główna > Pomoc > Opis panelu pocztowego

Panel pocztowy to program komputerowy pozwalający odbierać, wysyłać i zarządzać skrzynką e-mail utrzymywaną w naszej Firmie. Dostęp do panelu pocztowego jest możliwy po zalogowaniu się na dane konto e-mail pod adresem http://poczta.nazwa Państwa domeny. Identyfikatorem dla konta głównego jest nazwa konta umieszczona przed znakiem "@", natomiast dla pozostałych kont e-mail jest to pełen adres.1. Funkcje nadrzędne (niedostępne dla konta głównego)
1.1. Zmiana hasła
Po poprawnym zalogowaniu się na dole strony umieszczone są przyciski funkcyjne. Pierwszym z nich jest Zmiana hasła. Jeśli chcą Państwo zmienić hasło prosimy kliknąć tutaj i wypełnić dwa pola formularza widoczne na stronie: Nowe hasło, Powtórz hasło. Po poprawnym wprowadzeniu i kliknięciu na przycisk Zmień hasło informacja zostanie zmieniona.

1.2. Przekierowanie poczty
Po poprawnym zalogowaniu się na dole strony umieszczone są przyciski funkcyjne. Jednym z nich jest Przekierowanie poczty. Jeśli chcą Państwo całą otrzymaną korespondencję przekazać na inny adres e-mail prosimy kliknąć na ten link i w polu Przekieruj kopię listu do wpisać pożądany adres e-mail. Po kliknięciu na przycisk Dodaj operacja zostanie przeprowadzona. Kopie wiadomości pozostaną na serwerze.

1.3. Autoresponder
Po poprawnym zalogowaniu się na dole strony umieszczone są przyciski funkcyjne. Jest wśród nich link Autoresponder. Po kliknięciu otrzymają Państwo informacje o aktualnym statusie wraz z formularzem umożliwiającym aktywację autorespondera. W tym celu należy wypełnić pola:
Od - nazwa nadawcy (zostanie umieszczona w mailu wysłanym automatycznie przez autoresponder),
Temat - temat wysyłanego maila. Domyślnie odpowiedź na wysłaną korespondencję,
Użyć HTML - zaznaczenie tego pola spowoduje, że wiadomość zostanie wysłana jako HTML,
Treść - zasadnicza część autorespondera, a mianowicie treść wysyłanej wiadomości.
Po naciśnięciu przycisku Włącz autoresponder zostanie utworzony. Od tej pory do nadawcy każdej wiadomości przychodzącej na to określone konto e-mail będzie wysyłana wprowadzona automatyczna odpowiedź.


2. Neomail
2.1. Konfiguracja programu
Po pomyślnym zalogowaniu się i wybraniu programu Neomail w dostępnym menu poziomym trzecia ikonka symbolizuje Preferencje użytkownika. Po kliknięciu w nią otrzymają Państwo formularz, który w zależności od Państwa potrzeb należy wypełnić. Do Państwa dyspozycji są następujące pola:
Język - domyślnie polski. Program Neomail obsługuje 16 języków, z których mogą Państwo wybrać pożądany w tym właśnie miejscu,
Nazwisko - tutaj należy podać informację, która później będzie się pokazywała jako Nadawca przy wysyłaniu wiadomości z tego programu,
Od - tu podany jest adres e-mail nadawcy,
Styl - tu możemy wybrać jeden z kilku szablonów graficznych, w którym będzie prezentowany program,
Sortowanie - ustawienie dotyczące prezentowania wiadomości, które w zależności od wybranej opcji mogą być przedstawiane: Data (od najnowszych/od najstarszych), Nadawca (alfabetycznie), Temat (alfabetycznie), Rozmiar (od najmniejszych/od największych),
Nagłówków na stronę - tutaj z listy rozwijanej mogą Państwo wybrać ile listów ma być prezentowanych w wykazie wiadomości. Dostępny jest przedział między: 10, a 100 nagłówków,
Standardowe nagłówki - tu mamy do dyspozycji sprecyzowanie czy wyświetlane nagłówki wiadomości mają być w formie skróconej czy pełnej,
Sygnaturka - możliwość automatycznego dodawania do każdej wysyłanej korespondencji stopki, którą tworzy się właśnie w tym miejscu. Możliwość wprowadzenia maksymalnie 500 znaków.

2.2. Wysyłanie wiadomości e-mail
W celu wysłania nowej wiadomości należy z poziomego menu głównego wybrać pierwsza ikonę - Utwórz nową wiadomość. Po wczytaniu strony mają Państwo formularz, w którym należy wypełnić następujące pola:
Do - wprowadzamy adres e-mail adresata. Kliknięcie spowoduje otworzenie się nowego okna, zawierającego zawartość książki adresowej, z której w tym miejscu również możemy skorzystać,
CC - jeżeli chcą Państwo wysłać kopię tej wiadomości do innego adresata, tutaj należy wprowadzić jego adres e-mail. Analogicznie jak w przypadku pola "Do" tutaj również możemy skorzystać z książki adresowej programu,
BCC - specyficzny rodzaj kopii listu ukrywający wprowadzone tu adresy e-mail przez pozostałymi adresatami. Analogicznie jak w przypadku pola "Do" tutaj również możemy skorzystać z książki adresowej programu,
Odpowiedz - nieobowiązkowe pole, gdzie wprowadzamy w zależności od potrzeb adres, na który adresat korzystając z opcji: Odpowiedz wyśle list,
Załączniki - jeżeli chcą Państwo dołączyć zewnętrzne pliki do wiadomości należy kliknąć na przycisk Przeglądaj i wybrać z dysku interesujący Państwa plik. Następnie po kliknięciu przycisku Otwórz należy kliknąć przycisk Dodaj i poczekać na dodanie pliku do wiadomości,
Temat - tu wprowadzają Państwo temat listu,
Treść - tu wpisują Państwo treść korespondencji.
Po kliknięciu na przycisk Wyślij wiadomość zostanie wysłana do adresatów zdefiniowanych w polach Do, CC i BCC.

2.3. Odbieranie wiadomości e-mail
Po zalogowaniu się program automatycznie ściąga nową pocztę i prezentuje ją na głównym ekranie. W celu ściągnięcia ponownie nowych wiadomości należy skorzystać z drugiego przycisku Odswież w głównym, poziomym menu. Nowe wiadomości zostaną zaprezentowane w tabeli, natomiast w przypadku braku wiadomości na serwerze pokaże się odpowiedni komunikat.
Klikając na otrzymaną wiadomość będą Państwo mogli zapoznać się z całą jej treścią oraz korzystając z przycisków funkcyjnych odpowiedzieć na tę pocztę, w sposób analogiczny jak ten opisany wyżej.
W przypadku, gdy odebranej poczty jest więcej niż określonych w konfiguracji nagłówków, które mają się wyświetlać niezbędne jest przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami przy pomocy strzałek znajdujących się w środkowej części obok menu głównego.
Obok nagłówka z jego prawej strony, przy wyświetlanej wiadomości znajduje się pole, którego zaznaczenie pozwala na przeniesienie lub skasowanie danej przesyłki. W tym celu należy to pole zaznaczyć i wybierając z listy rozwijanej odpowiedni folder kliknąć na przycisk Przenieś. Wybranie z listy Neomail-Trash spowoduje przeniesienie wiadomości do kosza. Usunięcie zawartości kosza odbywa się przez kliknięcie na ikonie kosza w głównym menu.

2.4. Książka adresowa
Czwartą ikoną, która znajduje się w menu poziomym jest Książka adresowa. Po wejściu na tę stronę mogą Państwo dodać nową pozycję do książki wypełniając pola: Nazwisko oraz Adres e-mail i następnie klikając na przycisk Dodaj/Zmień.
W menu poziomym na tej stronie znajduje się przycisk Importuj, po kliknięciu na który mamy możliwość skopiowania książki adresowej z MS Outlook oraz Netscape. Jeżeli chcą Państwo to zrealizować należy kliknąć na przycisk Przeglądaj i wybrać z dysku plik z zawartością książki adresowej wcześniej wyeksportowanej z programu pocztowego. Następnie należy wybrać odpowiednie pole przy nazwie programu, którego dotyczy import i kliknąć na Importuj.
Poniżej opisujemy jak należy dokonać eksportu zawartości książki:
W przeglądarce Netscape, otwórz swoją książkę adresową i wybierz File->Export, następnie w "Save as type:" wybierz "Comma Separated (*.csv)."
W programie Outlook Express, w głównym oknie wybierz File->Export->Address Book, a następnie wybierz typ pliku exportowanego "Text file" Upewnij się czy pola Name and E-mail będą pierwszymi, co jest ustawieniem domyślnym.

2.5. Foldery lokalne
Piątym z przycisków w głównym menu programu jest funkcja Foldery. Po wejściu na tę stronę mamy możliwość zdefiniowania nowych folderów, które pozwolą Państwu skatalogować zawartość poczty. Jeżeli chcą Państwo dodać nowy folder, należy wypełnić pole Nazwa (maksymalnie 16 znaków) i potwierdzić używając funkcji Dodaj. Z poziomu tej strony mogą Państwo usuwać założone wcześniej foldery, klikając na przycisk Usuń na wysokości danego katalogu.


3. Horde
Program Horde zawiera swoją wewnętrzna pomoc widoczną na stronach internetowych programu po poprawnym zalogowaniu się. Jeżeli wybiorą Państwo konkretny dział programu np.: Poczta, Książka adresowa, Kalendarz, Notatki, Zadania w głównym menu programu znajduje się polecenie Pomoc. Po kliknięciu na ten link otworzy się Państwu okno, z którego mogą Państwo wybrać interesującą pozycję.

Część powyżej opisanych funkcji jest dostępna w zależności od posiadanego pakietu usług.
W przypadku gdy nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytanie prosimy o kontakt.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   © 2001-2011 net1.pl by NetTel Polska O Firmie | Pomoc | Logowanie | Powiadom znajomego