O Firmie    Pomoc    Logowanie    Powiadom znajomego
Główna strona Serwery Domeny Serwisy WWW e-Marketing Prezentacje CD Referencje Kontakt

 

Domena .net1.pl - gratis       Przy zamówieniu serwera domena gratis...       ZOBACZ WIĘCEJ >>
Więcej...
Więcej...
Strona główna > Pomoc > Opis panelu administracyjnego

Panel administracyjny to specjalny pakiet oprogramowania, który posiada szereg funkcji pozwalających na sprawne i samodzielne zarządzanie domenami i serwerami wirtualnymi utrzymywanymi w naszej Firmie. Oparliśmy go o znane na całym świecie oprogramowanie cPanel w najnowszej, spolszczonej wersji. Dostęp do panelu administracyjnego jest możliwy po zalogowaniu się na główne konto danej domeny pod adresem http://admin.nazwa Państwa domeny1. Obsługa klienta
1.1. Zgłoszenie do pomocy technicznej
W przypadku, gdy w dostępnej pomocy technicznej nie znajdą Państwo odpowiedzi na pytanie, prosimy skorzystać z formularza dostępnego na tej stronie. Po wypełnieniu wszystkich pól Państwa list trafi do administratora, który skieruje go do właściwego działu i osoby w naszej Firmie. Po otrzymaniu korespondencji w ciągu najbliższych godzin skontaktujemy się z Państwem, by wyjaśnić wszystkie Państwa niejasności. W celu niezwłocznej potrzeby kontaktu mogą Państwo także zadzwonić na całodobową infolinię: (42) 630 77 77.


2. Zarządzanie kontami e-mail
2.1. Konta pocztowe
Z poziomu tej strony mają Państwo możliwość wglądu do wszystkich założonych kont e-mail w Państwa domenach. Pierwszym przedstawionym kontem jest nieusuwalne konto główne, na które logują się Pańśtwo do panelu administracyjnego oraz serwera FTP. Widzą Państwo tutaj także dane dotyczące limitu dyskowego na danym koncie oraz jego zajętości. Mogą Państwo zmienić hasło do danej skrzynki - Password, ustawić limit przestrzeni - Quota czy też zdefiniować po ile dniach poczta na serwerze ma być automatycznie kasowana - Aging. Istnieją też przyciski funkcyjne pozwalające sprawdzić pocztę na danym koncie przez przeglądarkę internetową - Webmail oraz skasować daną skrzynkę - Delete.
Na tej stronie są funkcje pozwalające założyć nowe konto e-mail. Po kliknięciu na przycisk Dodaj nowe konto przechodzimy na stronę, na której musimy wypełnić formularz z następującymi polami: e-mail, gdzie wprowadzamy nazwę konta i wybieramy z listy rozwijanej domenę w której dane konto ma być założone, następnie Hasło oraz Rozmiar skrzynki, który domyślnie jest ograniczony limitem dla danej domeny.

2.2. Odczytaj pocztę przez WWW
Możliwość odczytania poczty z głównego konta przy pomocy programów pocztowych Horde i Neomail. Po wybraniu odpowiedniego programu zostajemy przekierowani na stronę programu pocztowego, gdzie po potwierdzeniu danych logujących oraz wybraniu wersji językowej mamy możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności programu pocztowego on-line.

2.3. Domyślne adresy e-mail
Funkcja domyślnego aliasowania, której aktywowanie powoduje, że wszystkie wiadomości zaadresowane na nieistniejące adresy e-mail w utrzymywanych przez Państwa domenach będą trafiać na określone na tej stronie konta.
Jeżeli chcą Państwo, by taka poczta trafiała na więcej niż jeden adres e-mail, należy wprowadzając je, oddzielać je przecinkiem.
Jeśli dla danej domeny wprowadzą Państwo zamiast adresu e-mail frazę :blackhole:, to poczta z błędnym adresatem będzie usuwana z serwera. Jeśli natomiast wpisze się frazę :fail:, to poczta taka będzie wracać do nadawcy z informacją o braku adresata na serwerze.

2.4. Automatyczne odpowiedzi
Mechanizm pozwalający wysłać nadawcy listu automatyczną wiadomość zwrotną.
Domyślnie nie ma ustawionych żadnych autoresponderów, stąd jeśli chcą Państwo je zdefiniować należy kliknąć na przycisk Aktywuj automatyczne odpowiadanie, zostanie otworzona strona z formularzem, w którym mamy następujące pola:
e-mail - dla którego chcą Państwo ustawić autoresponder wraz z domenę,
Od - nazwa nadawcy (zostanie umieszczona w mailu wysłanym automatycznie przez autoresponder),
Temat - temat wysyłanego maila. Domyślnie odpowiedź na wysłaną korespondencję,
Kodowanie - zestaw znaków, który zostanie użyty w wysyłanej wiadomości (dla Polski - ISO-8859-2),
Wiadomość HTML - zaznaczenie tego pola spowoduje, że wiadomość zostanie wysłana jako HTML,
Treść - zasadnicza część autorespondera, a mianowicie treść wysyłanej wiadomości.
Po naciśnięciu przycisku Utwórz autoresponder zostanie utworzony. Od tej pory do nadawcy każdej wiadomości przychodzącej na to określone konto e-mail będzie wysyłana wprowadzona automatyczna odpowiedź.

2.5. Filtrowanie poczty
Moduł umożliwiający ustawienie filtrów poczty, które działają na zasadzie przeszukiwania przychodzących wiadomości pod kątem występowania określonych znaków w wybranych polach takich jak: nadawca, adresat, temat, treść. Na tej podstawie poczta taka przekierowywana jest na wybrane konto e-mail lub usuwana z serwera.
Funkcja posiada test ustawionych filtrów, dzięki temu mają Państwo stałą kontrolę nad wprowadzanymi zmianami.
Po kliknięciu na przycisk Dodaj filtr otworzy się Państwu formularz, w którym będą Państwo musieli określić następujące elementy:
Filtr (z listy rozwijanej muszą Państwo wybrać: Od - nadawca, Temat, Do - adresat, Treść, Dowolny nagłówek - wszystkie powyższe, Nagłówek programu Spam Assasin - gdy poczta została oznaczona jako spam przez ten program opisany niżej. Należy określić warunek, który może być następujący: jest równy - wpisane wyrażenie występuje w dokładnej formie w wybranym miejscu wiadomości, pasuje do wyrażenia regularnego - jw. z możliwością używania wyrażeń regularnych, zawiera - wpisane wyrażenie jest częścią wybranego fragmentu nagłówka wiadomości, zaczyna się od - wpisane wyrażenie jest początkiem wybranej części nagłówka wiadomości.
Miejsce docelowe, domyślnie jest wpisane Discard, czyli usunięcie wiadomości spełniającej kryteria filtra. Natomiast może to być rownież adres e-mail, na który dana poczta będzie trafiała.

2.6. Aliasy/przekierowanie poczty
Funkcja ta pozwala Państwu na aktywowanie przesyłania całej przychodzącej poczty z wybranego konta na inny dowolny adres email.
Po wybraniu tej opcji pojawi się lista aktualnie ustawionych przekierowań, które możemy usunąć - Delete. Używając opcji Dodaj przekierowanie mogą Państwo wprowadzić nowe. W pierwszym polu należy wpisać login konta, a z listy wybrać domenę, w której się to konto znajduje, następnie w ostatnim polu podać docelowy adres e-mail. Po naciśnięciu przycisku Przekazywanie poczty elektronicznej cała poczta przychodząca na to konto będzie przekierowywana na konto docelowe określone w formularzu.

2.7. Listy adresowe
Po kliknięciu na tę funkcję mają Państwo dostęp do wykazu utworzonych list dyskusyjnych, którymi mogą Państwo zarządzać przy pomocy przycisków: Delete (usunięcie listy dyskusyjnej), Password (zmiana hasła do listy), Edit (edycja i ustawienia zaawansowane).
W celu dodania nowej listy adresowej należy po kliknięciu na przycisk Dodaj wypełnić formularz podając:
Nazwę listy,
Hasło oraz wybierając z listy rozwijanej domenę, której lista dotyczy.
Po kliknięciu na przycisk Utwórz lista wysyłkowa będzie gotowa, a jej konfigurację muszą Państwo przeprowadzić przy pomocy edycji listy. Po kliknięciu na przycisk Edycja znajdujący się na wysokości listy dyskusyjnej, otworzy się Państwo nowe okno, gdzie będą Państwo musieli wprowadzić hasło do danej listy. Po poprawnym zalogowaniu się otrzymają Państwo dostęp do opcji zaawansowanych programu. Jeżeli chcą Państwo zmienić język na polski należy w Configuration categories kliknać na Language Options i zaznaczyć na dole języki, które nas interesują, następnie w opcji: Default language for this list wybrać język polski.
Moduł list dyskusyjnych jest obsługiwany przez zewnętrzne oprogramowanie Mailman.

2.8. Spam Assasin
W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na integrację z zewnętrznym programem Spam Assasin, który to używa zaawansowanych algorytmów do automatycznego oznaczania spamu, co jest bardzo skuteczne.
Na stronie uzyskają Państwo informację czy program Spam Assasin (filtr poczty) jest aktywny (enabled) czy nieaktywny (disabled) oraz czy Spambox (specjalne konto na spam) jest aktywny czy nie.
Istnieje także przycisk dla zaawansowanych użytkowników o nazwie Konfiguruj program Spam Assassin, którego kliknięcie spowoduje otwarcie strony zarządzającej tego programu. Będą tam następujące opcje zaawansowane, z których prosimy bardzo ostrożnie korzystać, ze względu na możliwość zablokowania sobie otrzymywania poczty elektronicznej.
blacklist_from - adresy e-mail tzw. czarna lista, z których przychodząca poczta zawsze będzie oznaczana jako spam; dozwolone są tzw. wildcards, czyli znaki * i ? jako zastępniki wielu i jednego znaku (np. *@wp.pl oznaczy jako spam pocztę z adresów e-mail na serwerze wp.pl),
required_hits - Spam Assassin oznacza wiadomość jako spam na podstawie specjalnej punktacji. Pole to zawiera ilość punktów, które musi uzyskać korespondencja, aby została zaklasyfikowana jako spam. Producent zaleca używanie wartości pomiędzy 8.0, a 10.0 (im większa wartość tym mniejsza ilość poczty zostaje oznaczona jako poczta niechciana),
rewrite_subject - domyślnie Spam Assassin nie dodaje swojego tekstu do tematu wiadomości; można uaktywnić tę cechę wpisując w to pole wartość 1. Jest to przydatne gdy np. używamy filtrowania w programie pocztowym,
score - 5 pól odpowiada ilości punktów, które klasyfikują wiadomość jako spam, dla pięciu różnych metod weryfikacji poczty. Szczegóły dotyczące tych metod znajdują się na stronie programu Spam Assassin,
subject_tag - tekst, który jest dodawany do tematu wiadomości zaklasyfikowanej jako spam,
whitelist_from - adresy e-mail tzw. biała lista, z których poczta nigdy nie jest oznaczana jako spam; obowiązują takie same zasady, jak dla pól blacklist_from.
Wszelkie zmiany w ustawieniach należy zaakceptować przyciskiem Zapisz.
Jeśli Spambox nie jest aktywny, Spam Assassin jedynie oznacza pocztę, którą zidentyfikuje jako spam, poprzez dodanie specjalnego nagłówka do wiadomości. Uaktywnienie Spambox zaś spowoduje, że cała poczta oznaczona jako spam zostaje automatycznie przeniesiona do specjalnej skrzynki e-mail o nazwie spam. Dostęp do niej odbywa się poprzez protokół IMAP lub Horde/IMP (można do jej przeglądania użyć programów pocztowych dostępnych przez przeglądarke internetową). Mogą Państwo również uzyskać dostęp do tego katalogu poprzez protokół POP3 - trzeba wówczas do nazwy konta dodać "/spam" (np. adres@domena.pl/spam).


3. Zarządzanie witryną
3.1. Zmiana hasła
Na tej stronie mogą Państwo zmienić hasło do konta głównego, na które logują się Państwo do panelu administracyjnego czy serwera FTP. Po podaniu aktualnego hasła, muszą Państwo poprawnie wprowadzić nowe hasło w dwóch poniższych polach. Celem zmiany należy kliknąć na przycisk Zmień swoje hasło.

3.2. Zarządzaj FTP
Tutaj istnieją dwa poddziały:
Accounts - za pomocą narzędzi konta ftp mogą Państwo zarządzać kontami ftp użytkowników,
Po wejściu na tę stronę mają Państwo wykaz istniejących kont FTP w Państwa domenach. Mogą Państwo ustawić limit dyskowy - Quota, czy też zmienić hasło - Password.
Na tej stronie jest informacja o zajętości przestrzeni dyskowej kont FTP, która pozwala Państwu na stałą kontrolę. W celu dodania nowego konta FTP należy kliknąć na przycisk: Dodaj konto FTP i określić w nowootwartym formularzu: Login, Hasło, Quotę (domyślnie ograniczona ilością miejsca przeznaczonym dla danej domeny), Katalog (domyślnie przybierający postać loginu). Akceptacja i utworzenie nowego konta FTP odbywa się przez kliknięcie na przycisk Utwórz. Nowozałożone konto FTP ma następujące parametry: Adres serwera (nazwa hosta): ftp.nazwa_Panstwa_domeny, Login i hasło (wprowadzone wyżej). Po zalogowaniu się do serwera FTP na konto główne w celu wejścia na katalog ze stroną internetową muszą Państwo wejść do folderu [public_html].
Session control - to narzędzie pozwala na rozłączanie użykowników, tj. po wywołaniu funkcji mamy wgląd do zalogowanych na serwer użytkowników i jako administratorzy mamy możliwość wywołania funkcji, która przerwie daną sesję FTP.

3.3. Zajęte miejsce na dysku
Ten moduł pokazuje Państwu ilość zajmowanego miejsca na Państwa wydzielonej przestrzeni dyskowej z podziałem na katalogi. Dzięki przyciskom funkcyjnym dostępnym na górze ekranu mają Państwo możliwość:
Show Parent Directories - pokazuje katalogi nadrzędne,
Show More Directory Depth - pokazuje więcej poziomów zagłębienia katalogów,
Show Less Directory Depth - działa odwrotnie do przycisku Show More Directory Depth,
Show Top Level - pokazuje jedynie informacje dotyczące katalogu głównego i znajdujących się w nim katalogów,
Clear File Usage Cache - kasuje pliki z pamięci podręcznej umieszczone w wykazie,
Hide Small Files - ukrywa na liście informacje o małych plikach,
Show File Sizes as Bytes - pokazuje informacje o wielkości w bajtach.

3.4. Menadżer plików
To mechanizm pozwalający Państwu na pełne zarządzanie plikami w Państwa domenie. Funkcjonalnie zbliżone do klientów FTP lub eksploratora MS Windows pozwala na: usuwanie folderów, plików, zmianę nazwy, zmianę praw dostępu, przenoszenie i kopiowanie danych.

3.5. Ustawienie indeksowania
Menedżer indeksowania umożliwia włączenie lub wyłączenie tej usługi dla katalogów. Jeśli indeksowanie będzie wyłączone, nie będzie można zobaczyć po wejściu przez przeglądarkę internetową, jakie pliki znajdują się w katalogu, w którym indeksowanie będzie wyłączone.
Jeśli chcą Państwo zabezpieczyć dany katalog, należy wybrać ten folder, klikając na jego nazwę. Po wejściu mają Państwo możliwość: aktywowania dla danego katalogu domyślnych ustawień systemowych, włączenia braku listy plików, wprowadzenia standardowej lista plików (tylko tekst) albo graficzna listy plików.

3.6. Ochrona folderów
W tym miejscu mogą Państwo zabezpieczyć dostęp do danego katalogu hasłem. Po wejściu uzyskają Państwo wykaz wszystkich katalogów, po wybraniu interesującego muszą Państwo na początku dodać nowego użytkownika. Po wpisaniu w polu użytkownik nazwy użytkownika oraz podaniu hasła oraz kliknięciu na przycisk Dodaj nowego użytkownika, zostanie on założony. Następnie muszą Państwo wybrać go z listy rozwijanej i zdefiniować tekst, który ma się pojawić przy próbie wejścia do danego katalogu. Po kliknięciu Zapisz katalog zostanie zabezpieczony hasłem.

3.7. Własne strony błędów
Pod tym adresem mogą Państwo stworzyć spersonalizowane strony błędów. Kiedy użytkownik wprowadzi błędny adres URL lub poda błędną informację, zobaczy zaprojektowaną przez Państwa stronę z opisem błędu zamiast standardowego komunikatu.
Do Państwa dyspozycji jest edycji najczęściej występujących błędów: 400 (nieprawidłowe żądanie), 401 (wymagana autoryzacja), 403 (dostęp zabroniony), 404 (nieprawidłowa strona), 500 (błąd serwera). Po kliknięciu na interesujący Państwa błąd otworzy się okno, w którym mogą Państwo wprowadzić kod HTML. Dodatkowo mogą Państwo zastosować użyteczne skróty do: IP odwiedzającego, przeglądarka użytkownika, żądany URL i inne udostępnione przez nas. Po wprowadzaniu właściwego kodu kliknięcie przycisku Zapisz wprowadzi zmiany dla Państwa domeny.

3.8. Zabezpieczenie HotLink
Zabiezpieczenie HotLink uniemożliwia innym stronom bezpośrednie odwolania do Państwa plików. Przykładem odwołania do Twojej strony jest na przykład fragment tagu wyświetlający obraz z Twojej strony umieszczony przez kogoś innego. Efektem tego może być zużywanie przydzielonego Ci transferu.
W celu aktywowania zabezpieczenia HotLink muszą Państwo zadeklarować rozszerzenia plików, które mają być zablokowane. Rozszerzenia należy oddzielić przecinkami. Następnie mogą Państwo określić by próby dostępu były przekierowane pod konkretny podany adres. Jeżeli chcą Państwo by była możliwość wywołań bezpośrednich (np. poprzez wpisanie adresu obrazka w przeglądarce) należy zaznaczyć tą opcję. Kliknięcie przycisku Aktywuj spowoduje wprowadzenie zabezpieczenia.
W celu wyłączenia z zabezpieczenia pewnych domen mogą Państwo je dodać w polu widocznym w głównej części strony.

3.9. Subdomeny
Mechanizm ten pozwala na zarządzanie subdomenami. Po jego wybraniu pojawi się lista aktualnie istniejących subdomen wraz z nazwą katalogu na serwerze, do którego się odnoszą. Domyślnie katalog ten ma taką nazwę, jak subdomena.
Aby utworzyć nową subdomenę należy wpisać jej nazwę w polu znajdującym się pod wykazem subdomen, a następnie z listy rozwijanej wybrać domenę, dla której zostanie ona utworzona i nacisnąć przycisk Dodaj. Mogą Państwo przypisać konto FTP do nowej subdomeny. Należy pamiętać, że dla nowo dodanej subdomeny automatycznie jest tworzony na serwerze katalog o takiej samej nazwie. Aby ustawić przekierowanie dla subdomeny należy wybrać ją z listy i nacisnąć przycisk Konfiguracja przekierowania. Pojawi się pole, w którym należy wpisać adres, na który będzie przekierowywany użytkownik i nacisnąć przycisk Zapisz. Jeśli chcą Państwo, by przekierowanie działało także dla plików, na przykład: http://./test.html wtedy właściwe będzie http://domena_na ktora jest przekierowanie/test.html) prosimy dodać znak "/" na końcu adresu.
Aby usunąć przekierowanie należy wybrać odpowiednią subdomenę z listy i nacisnąć przycisk Usuń przekierowanie.
Usunięcie subdomeny zaś odbywa się poprzez wybranie jej z listy i naciśnięcie przycisku Skasuj. Należy pamiętać, że usunięcie subdomeny nie powoduje usunięcia katalogu, do którego była przypisana.

3.10. Domeny zaparkowane
Domeny zaparkowane to takie, które prowadzą do Państwa katalogu głównego. Używając tej funkcji można dodać lub usunąć zaparkowaną domenę. W tym celu wystarczy wpisać jej nazwę w polu Nazwa nowej domeny i nacisnąć przycisk Dodaj. Należy pamiętać, że przed zaparkowaniem domeny musi być ona poprawnie zarejestrowana, a jej serwery DNS muszą być zmienione poniższe:
ns1.netone.pl - 67.19.189.196,
ns2.netone.pl - 67.19.189.197.
Aby usunąć zaparkowaną domenę należy wybrać ją z rozwijanej listy i kliknąć Usuń.

3.11. Przekierowania
Jeśli chcą Państwo przekierować użytkowników wchodzących na konkretny adres w Państwa domenie, należy wpisać w pierwszym polu dokładny adres na którym ma się odbywać przekierowanie. Następnie wprowadzić adres, na który użytkownik ma być przekierowywany. Tu mogą Państwo określić czy przekierowanie ma być:
stałe (polega na tym, że przeglądarka zapamięta nowy adres strony i przy próbie odwołania do starego automatycznie przekieruje użytkownika pod nowy adres)
tymczasowe (polega na tym, że przeglądarka kolejnym razem również skorzysta z pierwotnego adresu).
W celu usunięcia przekierowania należy wybrać je z rozwijanej listy i kliknąć na przycisku Usuń.

3.12. Baza danych MySQL
Po wybraniu tego modułu pojawi się lista wszystkich baz, jakie są utworzone na serwerze. W celu dodania nowej należy podać jej nazwę i kliknąć na przycisk Stwórz bazę danych. Nazwa jest poprzedzana nazwą domeny. Dla każdej z baz można wykonać takie operacje jak:
Delete - usuwa bazę,
Check - sprawdza baze pod kątem ewentualnych problemów,
Repair - naprawia uszkodzenia bazy.
Poniżej można dodać także nowego użytkownika wprowadzając odpowiedni login oraz hasło. Login jest poprzedzany nazwą domeny. Znajduje się tu również lista użytkowników przypisanych do danej bazy. Do każdej bazy ma również pełny dostęp użytkownik główny. Pod listą baz znajduje się formularz umożliwiajacy przypisanie istniejącego użytkownika do wybranej bazy i nadania mu odpowiednich uprawnień. W tym celu należy wybrać użytkownika oraz bazę i sprecyzować uprawnienia:
Alter - modyfikacja tabel (usuwanie/dodawanie kolumn i indeksów),
Create temporary tables - tworzenie tabel tymczasowych, usuwanych automatycznie po zakończeniu sesji,
Create - tworzenie tabel,
Delete - usuwanie danych z tabel,
Drop - usuwanie całych tabel (struktury, a nie samych danych),
Select - wybieranie danych z tabel,
Insert - dopisywanie danych do tabel,
Update - aktualizacja danych w tabelach,
References - tworzenie i modyfikacja powiązań pomiędzy tabelami,
Index - tworzenie i modyfikacja indeksów tabel,
Lock tables - blokowanie tabel.
Po czym kliknąć na przycisk Nadaj uprawnienia. W celu nadania użytkownikowi wszystkich uprawnień należy zaznaczyć pole All.
Mogą Państwo także definiować z jakich adresów można łączyć się z utworzoną bazą danych. Prosimy pamiętać, że dowolny ciąg znaków zastępujemy znakiem "%".
Istnieje również możliwość zarządzania bazą danych w środowisku graficznym przy pomocy phpMyAdmin.

3.13. Kopie zapasowe
Funkcja ta umożliwia tworzenie kopii danych na serwerze oraz odtwarzanie z nich danych. Dostępne są następujące opcje:
Utwórz/pobierz pełną kopię zapasową - pozwala na stworzenie i pobranie pełnej kopii wszystkich danych znajdujących się na serwerze. Po jej wybraniu pojawi się lista zawierająca stworzone do tej pory kopie znajdujące się w katalogu domowym serwera (z możliwością ich ściagnięcia) oraz formularz zawierający pola:
Miejsce docelowe kopii zapasowej - lista zawierająca możliwe miejsca, w których zostanie umieszczona kopia danych; wybranie opcji Katalog domowy spowoduje umieszczenie kopii na serwerze w katalogu głównym; wybranie Zdalny serwer FTP spowoduje przesłanie utworzonej kopii na serwer FTP,
Zdalny serwer - adres zdalnego serwera FTP, na który zostanie przesłana kopia,
Zdalny użytkownik - nazwa użytkownika (login) zdalnego serwera FTP,
Zdalne hasło - hasło zdalnego serwera FTP.
Kliknięcie na przycisk Utwórz kopię zapasową spowoduje utworzenie kopii danych i umieszczenie jej w wybranym wcześniej miejscu (katalog domowy lub zdalny serwer FTP).
Pobierz kopię zapasową bazy danych MySQL - pozwala na pobranie kopii baz danych. Kopia każdej z założonych na serwerze baz jest zapisywana osobno.
Pobierz kopię zapasową aliasów/filtrów - pozwala na pobranie ustawień personalnych kont.
Odtwórz kopię zapasową katalogu domowego - opcja pozwala na odtworzenie danych z kopii katalogu domowego. Aby to zrobić należy wybrać kopię używając przycisku Przeglądaj, a następnie nacisnąć przycisk Prześlij plik.
Odtwórz bazę danych MySQL - pozwala na odtworzenie bazy MySQL z kopii. Odbywa się to analogicznie jak w przykładzie opisanym wyżej.
Odtwórz aliasy/filtry - pozwala na odtworzenie aliasów i filtrów z kopii.

3.14. Blokada IP
Ten mechanizm pozwala na aktywowanie blokady adresu IP. Jeżeli chcą Państwo zabronić wejść na strony dowolnemu adresowi IP należy podać go w pierwszym polu i kliknąć Dodaj. Jeśli nie znają Państwo adresu IP mogą Państwo użyć nazwy domeny.
Usunięcie blokady odbywa się poprzez wybranie adresu z listy i kliknięcie na przycisk Usuń.

3.15. Skanowanie antywirusowe
Po wejściu na tę funkcję mogą Państwo skanować: całą pocztę znajdującą się na serwerze, katalog domowy (public_html), pliki www albo pliki ftp. Po wybraniu właściwego pola i kliknięciu na przycisk Rozpocznij skanowanie program antywirusowy ClamAV sprawdzi zawartość Państwa serwera pod kątem wirusów z możliwością usunięcia tego problemu.


4. Analiza i dzienniki dostępu
4.1. Statystyki WWW/FTP
Tutaj udostępniliśmy Państwu jeden z najbardziej złożonych i jednocześnie popularnych systemów statystyk Webalizer. Po kliknięciu na ikonkę zostaną Państwo przekierowani na stronę z danymi statystycznymi z podziałem na miesiące.

4.2. Statystyki subdomen
Statystyki dla poszczególnych subdomen nie należących do konta głównego.

4.3. Dziennik błędów
Pokazuje ostatnie komunikaty o błędach wygenerowane przez serwer. Zawiera informacje o dacie i godzinie oraz treść komunikatu.

4.4. Wykorzystany transfer
Tu znajdą Państwo informacje o transferze wygenerowanym, z podziałem na szczegóły z dnia dzisiejszego, roku oraz miesiący. Uwzględnia ruch generowany przez protokoły HTTP, POP3, SMTP.

4.5. Ostatni odwiedzający
Ta strona prezentuje Państwu dane o ostatnich odwiedzających. Lista zawiera następujące dane: Host (adres IP użytkownika), URL (adres strony, na którą wszedł użytkownik), Http Code (kod, jaki zwrócił serwer http), Date (data wizyty), Http Version (wersja protokołu http), Size (rozmiar strony wysłanej do użytkownika), Referer (adres strony, z której wszedł użytkownik) i Agent (informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym danego użytkownika).


5. Narzędzia zaawansowane
5.1. Narzędzia sieciowe
Tu znajduje się możliwość sprawdzenia danej domeny. Po jej wpisaniu uzyskujemy informacje dotyczące aktualnego statusu i danych dotyczących wprowadzonej nazwy.


6. Preinstalowane skrypty
6.1. Centrum CGI
W tym miejscu umieściliśmy skrypty takie jak: Losowy HTML, Księga gości, Zaawansowana księga gości, Licznik, Zegar, Odliczanie, Wysyłanie e-maili przez CGI, Wyszukiwarka, System bannerowy.
Po wybraniu skryptu, którym są Państwo zainteresowani program pokaże instrukcje, co należy zrobić by dany skrypt umieścić na swoich stronach.

6.2. Dodaj do wyszukiwarek
Moduł ten umożliwia wysyłanie zgłoszeń Państwa strony do jednych z najpopularniejszych wyszukiwarek WWW na świecie. Obsługuje on takie wyszukiwarki jak: AllTheWeb, DirectHit, Google, HotBot, Lycos i Mixcat. Aby wysłać zgłoszenie należy wypełnić formularz zawierający pola:
URL - adres zgłaszanej strony,
e-mail - adres e-mail zgłaszającego (na niego zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia),
Nazwa strony - tytuł występujący na stronie,
Słowa kluczowe - słowa obecne w metatagach strony,
Język - język, w którym stworzona została strona,
Kraj - państwo, w którym znajduje się firma,
Kategoria - lista rozwijana z wyborem kategorii, do jakiej strona powinna być przypisana.
Naciśnięcie przycisku Wyślij spowoduje wysłanie zgłoszenia do wybranych wyszukiwarek.


7. Język i wygląd panelu
7.1. Język
Możliwość wyboru języka w którym mają się wyświetlać wszystkie informacje w panelu administracyjnym.

Część powyżej opisanych funkcji jest dostępna w zależności od posiadanego pakietu usług.
W przypadku gdy nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytanie prosimy o kontakt.
W związku z faktem, że pomocne mogą być zewnętrzne adresy podajemy je również w tym miejscu: Spam Assassin, Mailman, phpMyAdmin, Webalizer
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   © 2001-2011 net1.pl by NetTel Polska O Firmie | Pomoc | Logowanie | Powiadom znajomego